badania

Czasy studenckie 1949-53. (Od lewej): Zbigniew Kuchciak, Marian Stępień, Czesław Babnis, Antoni B.Stępień, Franciszek Osmólski, Mieczysław Gogacz, Jerzy Ratajczak.

Koniec lat 50. Bal studencki – przy fortepianie Antoni Stępień.

Koniec lat 50. Wycieczka w okolice Lublina. Z Mieczysławem Gogaczem.

Koniec lat 50. Wycieczka w okolice Lublina. Franciszka Wilczek, Władysław Stróżowski, Janina Bańkowska, Antoni B.Stępień, Mieczysław A.Krąpiec, Mieczysław Gogacz

1954 r. Doktorat Mieczysława Gogacza. Antoni B.Stępień, Adam Rodziński, Kwiatkowska, Tadeusz Kwiatkowski, Marian Kurdziałek, Janina Bańkowska, Krzysztof Kozłowski, Mieczysław Gogacz, Tekla Gogacz, Józef Drzazga, Henryk Piszczek, Stanisław Mazierski, Bogdan Darwaj.

20 kwietnia 1961r przed domem na Chopina w Lublinie. Ślub cywilny Tekli Gogacz i Antoniego B. Stępnia (oboje w środku). Świadkowie: Jerzy Gałkowski (z lewej) i Mieczysław Gogacz (z prawej).

30 kwietnia 1961 r. Ślub kościelny państwa Stępniów.

Październik 1968. Pracownicy Wydziału Filozoficznego KUL: Siedzą od lewej: ks. Franciszek Tokarz, ks. Antoni Korcik, ks. Stanisław Kamiński, o. Mieczysław Albert Krąpiec, ks. Marian Kurdziałek, s. Zofia Józefa Zdybicka.

Stoją od lewej: ks. Andrzej Wawrzyniak, ks. Czesław Wojtkiewicz, Jan Czerkawski, Stanisław Majdański, Elżbieta Wolicka, Kazimierz Wójcik, Antoni B. Stępień, Mieczysław Gogacz, ks. Witold Michałowski

Z ks. Andrzejem Bronkiem i Stanisławem Majdańskim w kuluarach KUL.

W zakładowej czytelni z Mieczysławem Gogaczem.

Z Mieczysławem Albertem Krąpcem.

Październik 1980.

Jako dziekan Wydziału Filozoficznego KUL (1987-1990).

Z papieżem Janem Pawłem II w Watykanie w listopadzie 1981.

Państwo Stępniowie u Papieża w czerwcu 1987.

Lata 90. Boże Narodzenie na Jelonkach w Warszawie. Mieczysław Gogacz czyta Ewangelię wg św. Mateusza. Od lewej: Tekla Stępeń, Marianna Gogacz (matka Tekli Stępień i Mieczysława Gogacza), Mieczysław Gogacz, Antoni B.Stępień.

Lata 90. Boże Narodzenie na Jelonkach w Warszawie. Mieczysław Gogacz czyta Ewangelię wg św. Mateusza. Od lewej: Marianna Gogacz (matka Tekli Stępień i Mieczysława Gogacza), Mieczysław Gogacz, Antoni B.Stępień, Izabella Andrzejuk

Lata 90, na Jelonkach w Warszawie. Od lewej: Tekla Stępień, Antoni Stępień, Marianna Gogacz (matka Tekli Stępień i Mieczysława Gogacza), Mieczysław Gogacz

Ok. 2000. Przy ulubionym pianinie w lubelskim mieszkaniu przy ul. Chopina.

Ok. 2000. Przy ulubionym pianinie w lubelskim mieszkaniu przy ul. Chopina.

1994 w ATK. Doktorat Pawła Milcarka. Antoni B.Stępień jako recenzent. Obok – Tadeusz Klimski; przewodniczy Józef M. Dołęga

Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej w Lublinie; sierpień 1996. Artur Andrzejuk wygłasza referat; obok siedzą profesorowie Mieczysław Gogacz i Antoni Stępień (przewodniczy obradom sekcji).

Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej w Lublinie; sierpień 1996. Spotkania kuluarowe: Na pierwszym planie Mieczysław Gogacz z Arturem Andrzejukiem – w głębi Antoni Stępień z Tadeuszem Klimskim.

Jesień 1996. Uroczyste sympozjum w ATK ku czci prof. Mieczysława Gogacza z okazji jego siedemdziesiątych urodzin. Po lewej stronie prof. Antoniego Stępnia – ks. Dr Tomasz Stępień.

Jesień 1996. Uroczyste sympozjum w ATK ku czci prof. Mieczysława Gogacza z okazji jego siedemdziesiątych urodzin. Rozmowa z ks. Andrzejem Wawrzyniakiem

Jesień 1996. Uroczyste sympozjum w ATK ku czci prof. Mieczysława Gogacza z okazji jego siedemdziesiątych urodzin. A.B.Stępnień przemawia w imieniu Wydziału Filozoficznego KUL.

Wielkanoc 1997. W 1996 r. bazylika archikatedralna w Warszawie. Uroczystość wręczenia M. Gogaczowi Komandorii z Gwiazdą Orderu św. Sylwestra Papieża. Do Tekli i Antoniego Stępniów, gości honorowych, podchodzi ks. Jan Krokos – discipulus dulcissimus Antoniego Stępnia.

Lato 2003 – mieszkanie w Lublinie.

Lato 2003 – mieszkanie w Lublinie. Z Izabellą Andrzejuk.

Lato 2003 – mieszkanie w Lublinie.

Lato 2004 – mieszkanie w Lublinie.

Lato 2004 – mieszkanie w Lublinie.

Portret z grudnia 2004.

28 grudnia 2004 – mieszkanie w Lublinie. Z Bożeną Listkowską.

Spacer w Nieborowie z Izabellą Andrzejuk.

Z Izabellą Andrzejuk w Żelazowej Woli.

Maj 2005.

29 listopada 2006. Uroczyste sympozjum na UKSW ku czci prof. Mieczysława Gogacza z okazji jego osiemdziesiątych urodzin. Obok prof. Stępnia, dr Krystyna Klimska i prof. Tadeusz Klimski, prorektor UKSW.

29 listopada 2006. Uroczyste sympozjum na UKSW ku czci prof. Mieczysława Gogacza z okazji jego osiemdziesiątych urodzin. Tekla i Antoni Stępniowie na auli Jana Pawła II.

29 listopada 2006. Uroczyste sympozjum na UKSW ku czci prof. Mieczysława Gogacza z okazji jego osiemdziesiątych urodzin. Tekla i Antoni Stępniowie na auli Jana Pawła II.

29 listopada 2006. Uroczyste sympozjum na UKSW ku czci prof. Mieczysława Gogacza z okazji jego osiemdziesiątych urodzin. Tekla i Antoni Stępniowie na auli Jana Pawła II. Prof. Antoni Stępień krytykuje projekt opracowania na temat dawnych polskich tomistów.

Warszawa Jelonki – mieszkanie prof. Gogacza. Boże Narodzenie 2006. Antoni Stepień rozpakowuje prezenty.

Boże Narodzenie 2006. Antoni Stepień z Dorotą Ziętek.

Boże Narodzenie 2006.

Boże Narodzenie 2006. Antoni Stępień, Artur Andrzejuk, Mieczysław Gogacz.

Boże Narodzenie 2006.