badania

Rektor i Senat

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W Warszawie

 

uprzejmie

zapraszają na uroczystość wręczenia dyplomu

 

DOKTORA HONORIS CAUSA

 

PANU PROFESOROWI

 

ANTONIEMU B. STĘPNIOWI

 

Program
 

Otwarcie uroczystości

Przez J. M. Księdza Rektora UKSW

prof. dr. hab. Ryszarda Rumianka

  

Laudacja Promotora

ks. prof. UKSW dr. hab. Jana Krokosa

 

Wręczenie dyplomu

przez J. M. Księdza Rektora UKSW

 

Chór UKSW: Gaude Mater Polonia

 

Wystąpienie Doktora Honoris Causa

prof. dr. hab. Antoniego B. Stępnia

 

Chór UKSW: Gaudeamus igitur

 

we czwartek 26 kwietnia 2007 r.

o godz. 12.00

w auli im. Jana Pawła II

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie,ul. Dewajtis 5