Publikacje Kardynała Zenona Grocholewskiego

 

FILOZOFIA PRAWA W NAUCZANIU JANA PAWŁA II

obok - w wersji białoruskiej wraz z książką pt.

JAN PAWEŁ II W SŁUŻBIE KOŚCIOŁA I ŚWIATA

 

  

Prasa o działalności kard. Zenona Grocholewskiego jako prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego