badania

Średniowieczna filozofia arabska

(skrypt internetowy)

 

Zestawił Artur Andrzejuk

 

 

literatura do Średniowiecznej Filozofii arabskiej (Artur andrzejuk i katarzyna Wasilewska-Zembrzuska)

 

1. Recepcja filozofii greckiej w nauce Arabów

2. Panorama średniowiecznej filozofii arabskiej

3. Narodziny i rozkwit filozofii arabskiej

4. Filozofia al-Kindiego

5. Filozofia al-Farabiego

6. Opozycja teologiczna: aszaryci i al-Gazali

7. Bracia Czystości z Basry i ich poglądy

8. Filozofia Awicenny

9. Filozofia Arabska na zachodzie - Gabirol, Avempace, Awerroes, majmonides, ibn `arabi

10. Mistyka arabska - Ibn `Arabi

11. Filozofia Awerroesa

12. Zmierzch i upadek średniowiecznej filozofii arabskiej - Abubacer i ibn chaldun

13. Wpływ filozofii arabskiej na kulturę Europy

 

Powtórzenie do egzaminu ze Średniowiecznej Filozofii arabskiej (Artur andrzejuk)