badania

Dyplomy honorowe

  „za wsparcie nagrody”

otrzymały następujące osoby i instytucje:

 

 

1.      Fundacja Veritas z Londynu

2.      Dr Paweł Bromski, rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

3.      Dr Izabella Andrzejuk, dyrektor-redaktor naczelny Oficyny Wydawniczej „Navo”, wykładowca filozofii w UKSW i WSSMiA.

4.      Prof. Tadeusz Klimski, prorektor UKSW

5.      mgr Ryszard Borowski – Kancelaria Budowlana w Warszawie

6.      mgr Ryszard Zan z Uniwersytetu w Kolonii (Niemcy)

7.      dr Marek Prokop z Biblioteki Polskiej w Paryżu

8.      prof. Krzysztof Kalka, dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

9.      dr Krzysztof Wojcieszek, wykładowca filozofii i profilaktyki UKSW, redaktor naczelny miesięcznika profilaktycznego „Świat Problemów”

10.    ks prałat mgr Piotr Kordula, dyrektor generalny Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.

11.    mgr Mariusz Malinowski, dyrektor  w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

12.    mgr Tomasz Glanz, dyrektor generalny w Kancelarii Sejmu PR

13.    mgr Bożena Kowalewska i mgr Janusz Kowalewski, Firma Poligraficzna i Wydawnictwo, Milanówek

14.    płk dr Jerzy Niepsuj, wykładowca filozofii UKSW, b. Prezes Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej, emerytowany dyrektor departamentu w Ministerstwie Obrony Narodowej