85. urodziny Profesora Mieczysława Gogacza

Sprawozdanie z uroczystego wręczenia

Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza

oraz

sympozjum naukowego pt. „Tomizm konsekwentny”

dedykowanego profesorowi Mieczysławowi Gogaczowi

w 85 rocznicę urodzin

 

 19 listopada 2011 r.

 

 

Prof. Mieczysław Gogacz podczas uroczystości 19 listopada 201 roku

 


 

Sympozjum odbyło się w dniu 19 listopada 2011 roku w auli budynku Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW przy ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie

 

1. Na początku prof. Artur Andrzejuk przywitał prof. Mieczysława Gogacza oraz Gości Honorowych Sympozjum: ks. dra Władysława Kubiaka, pana dr Jakuba Wójcika i ks. mgra Piotra Kordulę. Następnie prof. Andrzejuk powitał przybyłego na uroczystość patrona honorowego Nagrody w osobie pana dra Pawła Bromskiego, rektora Wyższej Szkoły Amerykanistyki i Stosunków Międzynarodowych. Wspomniał także nieobecnych patronów honorowych: ks. bpa dra Wiesława A. Meringa oraz prezesa Wojciecha Płazaka. Na końcu prof. Andrzejuk przywitał członków Kapituły, ks. prof. Tomasza Stępnia oraz pana płk. dra Jerzego Niepsuja,  laureatów, ich gości, sponsorów oraz wszystkich uczestników Sympozjum.

 

2. prof. Artur Andrzejuk wraz z prof. Tomaszem Stępniem i płk. drem Jerzym Niepsujem wręczyli tegoroczne nagrody. Patrz: Sprawozdanie

 

3. Kapituła wręczyła dyplom honorowy na wsparcie nagrody panu Piotrowi Hilczerowi.
 

4. Następnie ks. prałat mgr Piotr Kordula, Gość Honorowy Sympozjum, przedstawił krótkie wspomnienia z czasów swoich studiów u Profesora Mieczysław Gogacza na Akademii Teologii Katolickiej (poprzedniczce UKSW)

 

5. Następnie laureaci przestawili następujące referaty:
 

Mgr Karolina Ćwik, Przyrodzona i nadprzyrodzona wizja szczęścia w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

 

Mgr Krzysztof Gajkowski, Idea miłości w myśli św. Tomasza z Akwinu i Mieczysława Gogacza

 

Mgr Dariusz Łaszyca, Encyklika „Aeterni patris” i jej filozoficzne, społeczne oraz polityczne przyczyny i skutki

 

Mgr Mateusz Ulejczyk, Status ontologiczny ciała uwielbionego według doktryny Tomasza z Akwinu

 

Mgr Jacek Zakrzewski, Etyka zawodowa pracownika ochrony

 

Mgr Dorota Zapisek, Problematyka woli jako intelektualnej władzy dążeniowej człowieka w tekstach św. Tomasza z Akwinu


6. Po wszystkich referatach odbyła się interesująca dyskusja (która trwała potem jeszcze bardzo długo podczas części nieoficjalnej Sympozjum).


7. Prof. Artur Andrzejuk podsumował Sympozjum, zamknął jego część oficjalną i zaprosił uczestników na spotkanie z prof. Gogaczem przy ciastkach, kawie i herbacie.

 

 

 

 

 

 

Prof. Mieczysław Gogacz wita się z Ks. Piotrem Kordulą, gościem honorowym Sympozjum.

Mgr inż. Dariusz Łaszyca z rodziną.

Ks. Piotr Kordula i dr Jakub Wójcik.

Prof. Artur Andrzejuk wita prof. Mieczysława Gogacza.

Mgr Dorota Zapisek wręcza kwiaty Profesorowi.

Piotr Hilczer odbiera dyplom honorowy.

Wystąpienie gościa honorowego, ks. Piotra Korduli.

Ks. mgr prałat Piotr Kordula.

Dr Michał Zembrzuski.

Uczestnicy Sympozjum, na pierszym planie Natalia Herold. W centrum - dr Magdalena Płotka.

Mgr inż. Janusz Idźkowski (w centrum zdjęcia).

Dr Tomasz Pawlikowski zadaje pytanie.

Ks. dr Władysław Kubiak i pan dr Jakub Wójcik.

Po sympozjum. W centrum zdjęcia - dr Krzysztof Wojcieszek.

Gratulacje od kolegów: mgr inż. darusz Łaszyca i pan Dariusz Puździan.

Miły obowiązek: autografy. Prof. Mieczysław Gogacz i mgr inż Dariusz Łaszyca.

Mgr Jacek Zakrzewski z córeczką.

Dr Urszula Hellmann i dr Tomasz Pawlikowski.

 


 

Fotografował: Paweł Mierzejewski