nagroda

Laureaci ÓSMEJ edycji Nagrody

imienia Profesora Mieczysława Gogacza

 

 

 

Komunikat Kapituły Nagrody

 

LAUREACI

 

Uwaga

 tekst referatu wygłoszonego na Sympozjum;

 

Wszystkie te pliki otwierają się jako pliki PDF  (niezbędny Adobe Reader - do pobrania w sieci)

 

 

     

 

Mgr Natalia Kunat

zza pracę magisterską pt:

Specyfika języka metafizyki w ujęciu Stanisława Kamińskiego i Mieczysława Alberta Krąpca

Promotor: Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk (KUL)

 

 

     

 

Mgr Konrad Lampart

za pracę magisterską pt:  


Koncepcja duszy ludzkiej jako substancji niezupełnej w ujęciu św. Tomasza z Akwinu oraz współczesnych wybranych komentatorów (K. Kłósak, J. Pastuszka, M. A. Krąpiec)
 

Promotor: Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk (KUL)

 

     

 

Ks. Mgr Korneliusz Pełka

zza pracę magisterską pt:

Bałwochwalstwo w świetle traktatu o religijności z „Summa Theologiae” św. Tomasza z Akwinu

Promotor: ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz (UMK)

 

 

Fotografie: dr Anna Kazimierczak-Kucharska