85. urodziny Profesora Mieczysława Gogacza

Uroczysta Msza święta 

w 90. rocznicę urodzin Profesora Mieczysława Gogacza

 

 17 listopada 2016 roku

 

Uroczystej liturgii Mszy św. w kaplicy domu bonifratrów w Warszawie przewodniczył ks. lic. Łukasz Kadziński

 

 

Dnia 17 listopada 2016 roku, w rocznicę dziewięćdziesiątych urodzin prof. Mieczysława Gogacza w kaplicy domu ojców bonifratrów w Warszawie odprawiono uroczystą mszę św. i zorganizowano okolicznościowe spotkanie. Organizatorami uroczystości byli: Fundacja Dobrej Edukacji "Maximilianum" oraz Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW. Liturgii przewodniczył oraz homilie wygłosił ks. lic. Łukasz Kadziński, duchowy opiekun fundacji "Maximialianum", a uczestniczyli w niej uczniowie, przyjaciele i krewni Profesora Gogacza. Tuż przed uroczystością z Kancelarii Prezydenta PR dostarczono prof. Gogaczowi osobisty list od Prezydenta Rzeczpospolitej, dra Andrzeja Dudy. Wcześniej dotarł list Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego, prof. dr hab. Marka Jędraszewskiego. Obydwa listy zostały odczytane podczas uroczystości.

 

Prof. Mieczysław Gogacz i prof. Artur Andrzejuk podczas uroczystej Mszy św.

Ks. lic. Łukasz Kadziński wygłasza homilię

Prof. Artur Andrzejuk odczytuje list Prezydenta RP

Prof. Mieczysław Gogacz

Prof. Gogacz z najmłodszą uczestniczka uroczystości, Stasią Luks i jej mamą, Elżbietą Luks, laureatką I edycji Nagrody im. Profesora w 2007 roku

"Ad multos annos"

Tort urodzinowy

Prof. Artur Andrzejuk i dr Marek Prokop

Trzy pokolenia uczestników uroczystości

 

 

 

Fotografowała: Dr Izabella Andrzejuk