nagroda

 

Laureaci DZIESIĄTEJ edycji Nagrody

imienia Profesora Mieczysława Gogacza

 

 

 

Komunikat Kapituły Nagrody

 

LAUREACI

 

Uwaga

 tekst referatu wygłoszonego na Sympozjum;

 

Wszystkie te pliki otwierają się jako pliki PDF  (niezbędny Adobe Reader - do pobrania w sieci)

 

 

 

      

 

Mgr Agnieszka Grabowska

zza pracę magisterską pt:

Pojęcie wstydu w tekstach św. Tomasza w kontekście wybranych współczesnych ujęć psychologicznych

Promotor: Ks. dr hab. Tomasz Paweł Stępień prof. UKSW

 

 

 

    

       

 

ks. Mgr Kingsley Ekeocha

za pracę magisterską pt:  


Transcendentals and their functions in metaphysical cognition according to Mieczysław A. Krąpiec (Transcendentalia i ich rola w poznaniu metafizycznym w ujęciu Mieczysława A. Krąpca)
 

Promotor: Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk oraz dr Tomasz Duma (KUL)

 

 

   

 

KS. Mgr Bartosz Adamski

zza pracę magisterską pt:

In libertatem vocati (Ga 5, 13). Wolność w Chrystusie w świetle piątego rozdziału Super Epistolam S. Pauli Apostoli ad Galatas lectura św. Tomasza  z Akwinu

Promotor: ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz (UMK)

 

 

   

 

Mgr Kacper Sakowicz

zza pracę magisterską pt:

Źródła i przejawy życia w ujęciu Kazimierza Kłósaka i Mieczysława A. Krąpca. Studium z metafizyki życia

Promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk (KUL)

 

 

   

 

Mgr Kamil Majcherek

zza pracę magisterską pt:

Koncepcja celowości w filozofii natury Williama Ockhama. Teleologia Ockhama wobec tradycji starożytnej, scholastycznej i myśli nowożytnej

Promotor: prof. dr hab. Marcin Karas (UJ)

 

 

Fotografie: dr Izabella Andrzejuk