nagroda

 

Laureaci JEDENASTEJ edycji Nagrody

imienia Profesora Mieczysława Gogacza

 

 

 

Komunikat Kapituły Nagrody

 

LAUREACI

 

Uwaga

 tekst referatu wygłoszonego na Sympozjum;

 

Wszystkie te pliki otwierają się jako pliki PDF  (niezbędny Adobe Reader - do pobrania w sieci)

 

 

 

      

    

 

 

Mgr BOŻENA ZAWADA

zza pracę magisterską pt:

Koncepcja duszy ludzkiej w „De spiritualibus creaturis” Tomasza z Akwinu

Promotor: dr Michał Zembrzuski

 

 

 

    

             

 

Mgr DAVID M. NEWCOMEN

za pracę magisterską pt:  

The Truth of Human Sexuality According To Karol Wojtyła: the Study from Philosophical Anthropology (Prawda o ludzkiej
seksualności w ujęciu Karola Wojtyły: studium z antropologii filozoficznej)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk oraz dr Tomasz Duma (KUL)

 

Fotografie: Paweł Mierzejewski i Izabella Andrzejuk