badania

XIII Edycja Nagrody imienia Profesora Mieczysława Gogacza

 

w 2019 roku

 

 Nagroda jest wręczana w kategorii za najlepszą pracę magisterską, która wpisuje się w badanie myśli Św. Tomasz z Akwinu i promowanie filozofii tomistycznej w Polsce, a także nawiązuje do dorobku naukowego Profesora Mieczysława Gogacza.

(§ 1, ust. 1 Regulaminu Nagrody)

 

Ogłaszamy X konkurs na Nagrody imienia Profesora Mieczysława Gogacza za rok akademicki 2018/2019

 

Nagroda jest przyznawana każdego roku w listopadzie za poprzedni rok akademicki.

(§ 2, ust. 1 Regulaminu Nagrody)

Prace do nagrody zgłaszają ich promotorzy.

(§ 2, ust. 3 Regulaminu Nagrody)

 

Na zgłoszenia na adres Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW czekamy do połowy października 2019 r.

 

    Katedra Historii Filozofii Starożytnej i średniowiecznej   

   01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3,  

    tel. (4822) 759 13 39; e-mail: katedra@uksw.edu.pl  

   Kierownik katedry: prof. dr hab. Artur Andrzejuk  

 

 

 

Uroczyste sympozjum z wręczeniem nagród odbędzie się 16 listopada 2019 r. (sobota) w godzinach popołudniowych w gmachu nr 23 (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej) UKSW na terenie kampusu im. Ryszarda Rumianka w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3