94. urodziny Profesora Mieczysława Gogacza

 SPRAWOZDANIE

 

z wirtualnego przekazania Nagród im. Prof. Mieczysława Gogacza

 

za rok akademicki 2019/2020

 

 21 listopada 2020 roku

 

Prof. Mieczysław Gogacz (10 września 2020)

 

 

W dniu 21 listopada 2020 roku, zaplanowanym na tegoroczną, XIV już, galę Nagrody im. Prof. Mieczysława Gogacza oraz z tradycyjne Sympozjum Tomistyczne, Kapituła Nagrody przekazała wirtualnie tegoroczne wyróżnienia Laureatom, przenosząc zarówno uroczyste wręczenie jak Sympozjum na dogodniejszy czas (wstępnie zaplanowano połączenie XIV i XV edycji Nagrody w dniu 27 listopada 2021 roku).

 

Uroczystość, jak zwykle, łączy się z urodzinami Profesora, który w tym roku, 17 listopada, skończył 94 lata. Okolicznościowy list wystosował do Jubilata Prezes Rady Ministrów RP Pan Mateusz Morawiecki.

 

 

Komunikat Kapituły Nagrody

 

Kapituła Nagrody im. prof. Mieczysława Gogacza w składzie: Prof. Mieczysław Gogacz (honorowy przewodniczący), Prof. Artur Andrzejuk (przewodniczący), Dr hab. Magdalena Płotka, Płk dr Jerzy Niepsuj, Dr Izabella Andrzejuk, Dr hab. Michał Zembrzuski (sekretarz) przyznała Nagrody za rok akademicki 2019/2020 następującym Laureatom:


Ks. mgr Dominik Kabaczyński
Teologiczny sens ofiary w świetle „Sumy teologii” św. Tomasza z Akwinu

Promotor: Ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK


Ks. mgr Jan Melzacki
Natura ciała Jezusa Chrystusa w świetle „Sumy teologii” św. Tomasza z
Akwinu

Promotor: Ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK


Mgr Nikodem Niedźwiedź
„Zasada osoby” jako podstawa budowania ładu społecznego w ujęciu
Vittorio Possentiego. Studium z antropologii filozoficznej

Promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk (KUL)


Mgr Stanisław Artymowski
Problem poznania anielskiego u św. Tomasza z Akwinu
Promotor: ks. dr hab. Tomasz Paweł Stępień, prof. UKSW

 

a/a