Doktorzy Tadeusza Klimskiego

 

Szyndler Lech: Zagadnienie słowa serca w pismach św. Tomasza z Akwinu, 1997

Muszyńska Renata Anna: Metafizyczne ujęcie duszy w Komentarzu św. Tomasza do traktatu "O duszy" Arystotelesa, 1997

Lisowski Aleksander: Transcendentalia jako przejawy aktu istnienia bytu w metafizyce św. Tomasza z Akwinu, 2001

Starzyński Wojciech: Implikacje teologiczne i religijne w metafizyce Kartezjusza = Les implications théologiques et religieuses dans la métaphysique de Descartes, 2002; Promotor Sorbony: prof. Jean Luc Marion

Bany Paweł: Problem "esse" i partycypacji w komentarzu św. Tomasza z Akwinu do "Liber de causis" , 2002

Krasnodębski Mikołaj: Człowiek, jego poznanie i pożądanie w antropologii Franciszka Gabryla, 2003

Bąk Dariusz: Elementy filozofii społecznej Henri Bergsona, 2003

Szary Stefan: Antropologiczne aspekty filozofii dramatu Józefa Tischnera, 2004

Baczewski Grzegorz: Elementy augustyńskie w kartezjańskiej filozofii Boga, 2005

Stankiewicz Teresa: Wolność jako istotna kategoria "filozofii spotkania" Antoniego Kępińskiego, 2007

Smoleń-Starowieyska, Justyna: Koncepcja filozofii i kultury w myśli Heinricha Rickerta, 2008

Kochańczyk-Bonińska, Karolina: Człowiek jako istota złożona : antropologia Maksyma Wyznawcy, 2008

Płotka Witold: Logos fenomenologii: Problematyka rozumu we fryburskim okresie twórczości Edmunda Husserla, 2009

1.