Książki Tadeusza Klimskiego

 

 

Człowiek jako relacja bytującego do bytu. Podstawowe problemy antropologii filozoficznej Karla Rahnera, Warszawa 1986, ss. 102.
Jedno i byt, Warszawa 1992, ss. 115.

Etienne Gilson. Filozofia i mediewistyka, Warszawa 2007, ss.117 (red. książki) .
Digitalizacja a rynek mediów w Polsce, Warszawa 2008, ss. 208 (red. książki wspólnie z Jerzym Niepsujem).

Stefan Swieżawski. Filozofia i historia filozofii, Warszawa 2008, ss.116 (red. książki).
Mieczysław Gogacz. Filozofia i mistyka, Warszawa 2012, ss.262 (red. książki wspólnie z Izabellą Andrzejuk).