badania

Nagroda imienia Profesora Mieczysława Gogacza

II edycja

 

 

Komunikat Kapituły Nagrody

 

Program uroczystego Sympozjum