nagroda

Nagroda imienia Profesora Mieczysława Gogacza

 

Patronat honorowy

Ksiądz Biskup dr Wiesław Alojzy Mering - Ordynariusz Włocławski

Pan dr Paweł Bromski - Rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki

Pan red. Wojciech Płazak - Prezes Fundacji Veritas

Kapituła nagrody

Prof. Mieczysław Gogacz (honorowy przewodniczący Kapituły Nagrody)

Prof. Artur Andrzejuk (przewodniczący Kapituły Nagrody)

Ks. dr hab. Tomasz Stępień (członek Kapituły Nagrody)

Płk. dr Jerzy Niepsuj (członek Kapituły Nagrody)

Dr Izabella Andrzejuk (członek Kapituły Nagrody)

Dr Michał Zembrzuski (sekretarz Kapituły Nagrody)

Regulamin  Nagrody

Dyplom nagrody zaprojektowany przez Janusza Kapustę

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

XII edycji Nagrody za rok akad. 2017/2018

 

 

 

SPRAWOZDANIE z Konferencji Tomistycznej

18 listopada 2017 roku

 

 

Sprawozdanie z wręczenia jedenastej edycji Nagrody

 

 

Komunikat Kapituły Nagrody

 

 

 

 Sprawozdanie z wręczenia nagród 19 listopada 2016 roku

 

Uroczysta Msza św. w intencji prof. Mieczysława Gogacza w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin

 

Komunikat Kapituły Nagrody

 

 Laureaci dziesiątej edycji Nagrody

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE z Konferencji Tomistycznej

20 - 21 listopada 2015 roku

 

 

Sprawozdanie z wręczenia dziewiątej edycji Nagrody

 

 

Komunikat Kapituły Nagrody

 

 

 Sprawozdanie z wręczenia nagród 29 listopada 2014 roku

 

Komunikat Kapituły Nagrody

 

 Laureaci ósmej edycji Nagrody

 

 

 

 

 

 Sprawozdanie z wręczenia nagród 16 listopada 2013 roku

 

Komunikat Kapituły Nagrody

 

 Laureaci siódmej edycji Nagrody

 

 

 

 

 

 Sprawozdanie z wręczenia nagród 17 listopada 2012 roku

 

Komunikat Kapituły Nagrody

 

 Laureaci szóstej edycji Nagrody

 

 

 

 Sprawozdanie z wręczenia nagród 19 listopada 2011 roku

 

Komunikat Kapituły Nagrody

 

 Laureaci piątej edycji Nagrody

 

 

 Sprawozdanie z wręczenia nagród 20 listopada 2010 roku

 

Komunikat Kapituły Nagrody

 

 Laureaci czwartej edycji Nagrody

 

 

 Sprawozdanie z wręczenia nagród 14 listopada 2009 roku

 

Komunikat Kapituły Nagrody

 

 Laureaci trzeciej edycji Nagrody

 

 

 Sprawozdanie z wręczenia nagród 15 listopada 2008 roku

 

Komunikat Kapituły Nagrody

 

 Laureaci drugiej edycji Nagrody

 

 

 Sprawozdanie z wręczenia nagród 17 listopada 2007 roku

 

 

 Laureaci pierwszej edycji Nagrody

 

 Dyplomy honorowe