nagroda

Laureaci SZÓSTEJ edycji Nagrody

imienia Profesora Mieczysława Gogacza

 

 

 

Komunikat Kapituły Nagrody

 

LAUREACI

 

Uwaga

prezentacja do referatu wygłoszonego na Sympozjum;

 tekst referatu wygłoszonego na Sympozjum;

pełne wersje nagrodzonych prac magisterskich;

 

Wszystkie te pliki otwierają się jako pliki PDF  (niezbędny Adobe Reader - do pobrania w sieci)

 

             

 

Paula Belina-Prażmowska-Kryńska

zza pracę magisterską pt:

Sokratejska idea niewiedzy jako źródła zła moralnego a etyka
św. Tomasza z Akwinu – analiza porównawcza

Promotor: Ks. dr hab. Tomasz Stępień, prof. UKSW

 

  

 

Mgr Agata Mazurek

za pracę magisterską pt:  

Rola poznania zdroworozsądkowego
w wyodrębnianiu transcendentaliów

Promotor: Ks. Prof. Andrzej Maryniarczyk (KUL)

 

  

 

Mgr Paulina Sulenta

zza pracę magisterską pt:

Problem istnienia idei jednostkowych
w ujęciu św. Tomasza z Akwinu.
Analiza III kwestii „De veritate – De ideis”

Promotor: Ks. Prof. Andrzej Maryniarczyk (KUL)

 

  

 

Mgr Marcin Trepczyński

zza pracę magisterską pt:

Nauka według św. Tomasza

Promotor: Dr Adam Górniak (UW)

 

  

 

Mgr Stefan Kokosza

zza pracę magisterską pt:

Zawartość problemowa traktatu „De unione verbi incarnati” Tomasza z Akwinu

Promotor: Dr Adam Górniak (UW)

 

  

 

Mgr Sławomir Kozerski

zza pracę magisterską pt:

Stosunek cnót do uczuć w filozofii św. Tomasza z Akwinu na przykładzie cnoty męstwa

Promotor: Dr hab. Artur Andrzejuk, prof. UKSW

     

  

Mgr  Paweł Łukasik

zza pracę magisterską pt:

Prawda objawiona jako prawda życia w tomistycznej koncepcji wiary

Promotor: Prof. Marcin Karas (UJ)

 

 

Fotografie: Mgr Anna Starościc, dr Anna Kazimierczak-Kucharska, dr Izabella Andrzejuk