badania

Sprawozdanie z uroczystego wręczenia

Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza

oraz

sympozjum naukowego pt. „Tomizm konsekwentny”

dedykowanego profesorowi Mieczysławowi Gogaczowi

w 84 rocznicę urodzin

 

 20 listopada 2010 r.

 

Prof. Mieczysław Gogacz podczas uroczystości 20 listopada 2010 r.

 


 

Sympozjum odbyło się w dniu 20 listopada 2010 roku o godzinie 14:30 w auli budynku Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW przy ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie

 

1. Na początku prof. Artur Andrzejuk przywitał prof. Mieczysława Gogacza oraz Gościa Honorowego Sympozjum, prof. Antoniego B. Stępnia, dr h.c. UKSW i Jego Małżonkę, panią Teklę Stepień, siostrę prof. Mieczysława Gogacza. Następnie prof. Andrzejuk powitał przybyłych patronów honorowych Nagrody: prof. Tadeusza Klimskiego, prorektora UKSW oraz dra Pawła Bromskiego, rektora Wyższej Szkoły Amerykanistyki i Stosunków Międzynarodowych. Wspomiał także nieobecnych patronów honorowych: ks. bpa dra Wiesława A. Meringa oraz prezesa Wojciecha Płazaka. Z prof. Andrzejuk przywitał dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, ks.prof. Jana Krokosa, kapitułę Nagrody, laureatów, sponsorów oraz wszystkich uczestników Sympozjum.

 2. Oficjalnego otwarcia Sympozjum dokonał prorektor UKSW, prof. Tadeusz Klimski.

3. Kapituła wręczyła dyplom honorowy na wsparcie nagrody p. mgr Natalii Weremowicz.
4. Następnie prof. Antoni B. Stępień, Gość Honorowy Sympozjum, przedstawił krótki referat, zatytułowany Która z funkcji nauczyciela akademickiego jest najważniejsza?

      

 

 

 


5. Po wystąpieniu prof. Antoniego Stępnia, prof. Artur Andrzejuk wraz z prof. Tomaszem Stępniem i prof. Mieczysławem Gogaczem wręczyli tegoroczne nagrody. Patrz: Sprawozdanie

 

 

6. Następnie laureaci przestawili następujące referaty:

Mgr Tomasz Barszcz, Ralpha McInerny'ego interpretacja Św. Tomasza z Akwinu koncepcji analogii
Mgr Stanisław Fischer, Status bytowy embrionu ludzkiego. Przegląd wybranych stanowisk
Mgr Jarosław Gałuszka, Filozoficzne aspekty wyjaśnienia dogmatu o Trójcy w „Summa Theologiae” Tomasza z Akwinu
Mgr Anna Kędzierska-Rysiew, Metafizyczne podstawy etyki w ujęciu Profesora Mieczysława Gogacza
Mgr Marcin Markowski, Główne teorie bytu w tomizmie współczesnym
Mgr Szymon Nowakowski, Problematyka filozoficzna w "De motu cordis" Tomasza z Akwinu
Mgr Anna Szudra, Tomasza z Akwinu koncepcja nauczyciela i jej aktualność na podstawie traktatu „De Magistro”
Mgr Justyna Wiszniewska, Problem podmiotu uczuć w ujęciu św. Tomasza z Akwinu


 


7. Sympozjum podsumował i zamknął część oficjalną dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, ks. prof. Jan Krokos.

 

 

 

Dr Izabella Andrzejuk..............................i..............................ks. prof. Jan Krokos


 


PO CZĘŚCI OFICJALNEJ ODBYŁO SIĘ NA SPOTKANIE Z PROF. MIECZYSŁAWEM GOGACZEM PRZY CIASTKACH I HERBACIE


 


 

Fotografowali: Izabella Andrzejuk, Mariusz Malinowski, Paweł Mierzejewski