badania

Laureaci czwartej edycji Nagrody

imienia Profesora Mieczysława Gogacza

 

 

 

Komunikat Kapituły Nagrody

 

LAUREACI

 

Uwaga! Tekst podkreślony oznacza:

a) w przypadku imienia i nazwiska - przejście do CV autora;

b) w przypadku tytułu - przejście do referatu wygłoszonego na Sympozjum

Pełne wersje nagrodzonych prac magisterskich otwierają się jako pliki PDF (niezbędny Adobe Reader - do pobrania w sieci)

 

        

Mgr Tomasz barszcz

zza pracę magisterską pt:

Ralpha McInerny'ego interpretacja Św. Tomasza z Akwinu koncepcji analogii

Promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk

 

  

Mgr Stanisław Fischer

za pracę magisterską pt:  

Status bytowy embrionu ludzkiego. Przegląd wybranych stanowisk

Promotor: dr Krzysztof Wojcieszek

 

  

Mgr Jarosław Gałuszka

zza pracę magisterską pt:

Filozoficzne aspekty wyjaśnienia dogmatu o Trójcy w „Summa Theologiae” Tomasza z Akwinu

Promotor: prof. dr hab. Artur Andrzejuk

 

  

Mgr Anna Kędzierska-Rysiew

zza pracę magisterską pt:

Metafizyczne podstawy etyki w ujęciu Profesora Mieczysława Gogacza

Promotor: prof. dr hab. Artur Andrzejuk

 

  

Mgr Marcin Markowski

zza pracę magisterską pt:

Główne teorie bytu w tomizmie współczesnym

Promotor: dr Adam Górniak

 

  

Mgr Szymon Nowakowski
Problematyka filozoficzna w De motu cordis Tomasza z Akwinu

zza pracę magisterską pt:

Problematyka filozoficzna w De motu cordis Tomasza z Akwinu

Promotor: prof. dr hab. Artur Andrzejuk

 

      

Mgr Anna Szudra

zza pracę magisterską pt:

Tomasza z Akwinu koncepcja nauczyciela i jej aktualność na podstawie traktatu „De Magistro”. Studium z antropologii filozoficznej

Promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk

 

      

Mgr Justyna Wiszniewska

zza pracę magisterską pt:

Problem podmiotu uczuć w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Analiza wybranych tekstów

Promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk