nagroda

Laureaci SIÓDMEJ edycji Nagrody

imienia Profesora Mieczysława Gogacza

 

 

 

Komunikat Kapituły Nagrody

 

LAUREACI

 

Uwaga

 tekst referatu wygłoszonego na Sympozjum;

pełne wersje nagrodzonych prac magisterskich;

 

Wszystkie te pliki otwierają się jako pliki PDF  (niezbędny Adobe Reader - do pobrania w sieci)

 

 

          

 

MGR Paulina Biegaj

zza pracę magisterską pt:

Koncepcja Prawa Bożego w klasycznej filozofii chrześcijańskiej. Analiza podstaw biblijnych, uwag świętego Tomasza, Mieczysława Alberta Krąpca, Tadeusza Ślipki oraz Józefa Tischnera

Promotor: Dr hab. Marcin Karas, prof. UJ

 

         

 

Mgr Andrzej Bułeczka

za pracę magisterską pt:  


Dyskusja wokół zagadnienia istoty i istnienia. Tradycja scholastyczna i myśl współczesna wobec stanowiska św. Tomasza z Akwinu
 

Promotor: dr hab. Jan Kiełbasa (UJ)

 

        

 

Mgr Maciej Burkiewicz

zza pracę magisterską pt:

Między „słowem” a „oglądem”. Racjonalność aktu wiary w świetle Sumy teologii (II-II, qq. 1-16) św. Tomasza z Akwinu

Promotor: ks. dr hab. Piotr Roszak (UMK)

 

           

 

Mgr Andrzej T. Kubanowski

zza pracę magisterską pt:

Elementy chrystianologii moralnej Listu do Kolosan w świetle Super Epistolam B. Pauli ad Colossenses lectura św. Tomasza z Akwinu

Promotor: ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz (UMK)

 

 

Fotografie: dr Anna Kazimierczak-Kucharska