badania

Laureaci pierwszej edycji Nagrody

imienia Profesora Mieczysława Gogacza

 

 

 

Listy Patronów honorowych:

Ksiądz Biskup dr Wiesław Alojzy Mering - Ordynariusz Włocławski

Pan prof. dr hab. Tadeusz Klimski - Prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 

 

Patronat medialny:

Kwartalnik "Pro Fide, Rege et Lege"

(wygłoszone referaty będą wydrukowane w kolejnych numerach kwartalnika)

 

Sympozjum zostało włączone przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie do programu "Patriotyzm jutra"

(zapraszamy do dyskusji na forum programu)

 

Protokół posiedzenia Kapituły

 

LAUREACI

 

Uwaga! Tekst podkreślony oznacza:

a) w przypadku imienia i nazwiska - przejście do CV autora;

b) w przypadku tytułu - przejście do referatu wygłoszonego na Sympozjum

Pełne wersje nagrodzonych prac magisterskich otwierają się jako pliki PDF (niezbędny Adobe Reader - do pobrania w sieci)

 

      

Mgr Wojciech Jankowski

zza pracę magisterską pt:

Antropologiczne podstawy patriotyzmu w wybranych tekstach tomistów współczesnych

Promotor: dr Paweł Milcarek

 

     

Mgr Piotr Kaznowski

zza pracę magisterską pt:

Rozwój doktryny transcendentaliów w wybranych tekstach św. Tomasza z Akwinu

Promotor: dr Paweł Milcarek

 

     

Mgr Wojciech Klimski

zza pracę magisterską pt:

Chrystus jako Niebianin i Pielgrzym (Comprehensor et Viator) w chrystologii św. Tomasza z Akwinu

Promotor: prof. dr hab. Artur Andrzejuk

 

     

Mgr Bogusława Kozioł

zza pracę magisterską pt:

Słowo serca jako intelektualny sposób ujęcia prawdy bytu

Promotor: dr Paweł Milcarek

 

     

Mgr Bożena Listkowska

zza pracę magisterską pt:

Stosunek metafizyki do epistemologii w ujęciu prof. M Gogacza i prof. A B Stępnia Studium porównawcze

Promotor: prof. dr hab. Artur Andrzejuk

 

     

Mgr Elżbieta Małgorzata Luks (d d. Fulek)

zza pracę magisterską pt:

Teologiczne a filozoficzne poznanie Boga na podstawie Summa Theologiae św. Tomasza z Akwinu

Promotor: prof. dr hab. Artur Andrzejuk

 

     

Mgr Aleksander Popończyk

zza pracę magisterską pt:

 Etyka pracownika najemnego w myśli Tomasza z Akwinu i Mieczysława Gogacza

Promotor: dr Paweł Milcarek

 

 

Mgr Lesya Savytska

zza pracę magisterską pt:

Metafizyczne i antropologiczne podstawy w etyce M.Gogacza i K.Wojtyły. Studium porównawcze

Promotor: prof. dr hab. Artur Andrzejuk

 

     

Mgr Weronika Szczepkowska

zza pracę magisterską pt:

Rola przyczynowania celowego w strukturze bytu u Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu i Mieczysława Gogacza

Promotor: prof. dr hab. Artur Andrzejuk

 

     

Mgr Monika Śliwińska, (z d. Gaweł-Suwińska)

zza pracę magisterską pt:

Rola rodziny w wychowaniu. Propozycja tomistyczna na podstawie ujęć F.W.Bednarskiego, J.Woronieckiego i M.Gogacza

Promotor: prof. dr hab. Artur Andrzejuk

 

     

Mgr Jan Zatorowski

zza pracę magisterską pt:

Koncepcja sumienia i jego funkcji w ujęciu współczesnych tomistów polskich

Promotor: prof. dr hab. Artur Andrzejuk

 

     

Mgr Michał Zembrzuski

zza pracę magisterską pt:

Pamięć jako zmysłowa władza poznawcza w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

Promotor: prof. dr hab. Artur Andrzejuk