badania

Laureaci drugiej edycji Nagrody

imienia Profesora Mieczysława Gogacza

 

 

 

Komunikat Kapituły Nagrody

 

LAUREACI

 

Uwaga! Tekst podkreślony oznacza:

a) w przypadku imienia i nazwiska - przejście do CV autora;

b) w przypadku tytułu - przejście do referatu wygłoszonego na Sympozjum

Pełne wersje nagrodzonych prac magisterskich otwierają się jako pliki PDF (niezbędny Adobe Reader - do pobrania w sieci)

   

       

Mgr Anna kozłowska

zza pracę magisterską pt:

Tomaszowa koncepcja psychiki i uczuć ludzkich jako podstawa teorii i terapii nerwic represyjnych w ujęciu
A. Terruwe i C.Baarsa

 

Promotor: : prof. dr hab. Artur Andrzejuktur Andrzejuk

 

           

 

Mgr Maciej karczewski

zza pracę magisterską pt:

Kontekst odkrycia i sposób uzasadniania prawdy jako transcendentalnej właściwości bytów w ujęciu

św. Tomasza z Akwinu. Analiza wybranych tekstów

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk

 

       

 

Mgr Mariusz Krzyżanowski

zza pracę magisterską pt:

Filozoficzne podstawy ateizmu według E. Gilsona

Promotor: prof. dr hab. Paweł Mazanka

 

                 

 

Mgr Dawid Lipski

zza pracę magisterską pt:

Problematyka istnienia na tle sporu Tomasza z Sutton z Godfrydem z Fontaines

Promotor: prof. dr hab. Artur Andrzejuk