badania

Laureaci TRZECIEJ edycji Nagrody

imienia Profesora Mieczysława Gogacza

 

 

 

Komunikat Kapituły Nagrody

 

LAUREACI

 

Uwaga! Tekst podkreślony oznacza:

a) w przypadku imienia i nazwiska - przejście do CV autora;

b) w przypadku tytułu - przejście do referatu wygłoszonego na Sympozjum

Pełne wersje nagrodzonych prac magisterskich otwierają się jako pliki PDF (niezbędny Adobe Reader - do pobrania w sieci)

 

        

Mgr Konrad Szocik

zza pracę magisterską pt:

Nowoczesny ateizm humanistyczny a realizm tomistyczny

Promotor: : prof. dr hab. Marcin Karas

 

  

Ks. mgr Tomasz Mamełka

zza pracę mzza pracę magisterską pt: agisterską pt:

Rola uczuć w życiu osobowym człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Kartezjusza. Analiza porównawcza

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk

 

  

Mgr Joanna Teresa Szpiler

zza pracę magisterską pt:

Współczesne koncepcje upośledzenia umysłowego w
świetle antropologii świętego Tomasza z Akwinu

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Stępień

 

  

Mgr Anna Wrzesińska

zza pracę magisterską pt:

Koncepcja radości na podstawie wybranych tekstów
św. Tomasza z Akwinu

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Stępień

 

  

Mgr Tomasz Mika op

zza pracę magisterską pt:

Identyfikacja osobowej relacji miłości właściwej wspólnocie nauczyciel - wychowankowie: rozważania w perspektywie ujęć św. Tomasza z Akwinu

Promotor: dr Krzysztof Wojcieszek

 

      

Mgr Iwona Solecka-Karczewska

zza pracę magisterską pt:

Filozofia zła w ujęciu Tomasza z Akwinu na podstawie Summa Theologiae

Promotor: prof. dr hab. Artur Andrzejuk