badania

Laureaci PIĄTEJ edycji Nagrody

imienia Profesora Mieczysława Gogacza

 

 

 

Komunikat Kapituły Nagrody

 

LAUREACI

 

Uwaga

Podkreślone imię i nazwisko oznacza przejście do CV autora;

prezentacja do referatu wygłoszonego na Sympozjum;

 tekst referatu wygłoszonego na Sympozjum;

pełne wersje nagrodzonych prac magisterskich;

 

Wszystkie te pliki otwierają się jako pliki PDF  (niezbędny Adobe Reader - do pobrania w sieci)

 

       

Paula Belina-Prażmowska-Kryńska

zza pracę magisterską pt:

Sokratejska idea niewiedzy jako źródła zła moralnego a etyka
św. Tomasza z Akwinu – analiza porównawcza

Promotor: Ks. dr hab. Tomasz Stępień, prof. UKSW

 

  

 

Mgr Karolina Ćwik

za pracę magisterską pt:  

Przyrodzona i nadprzyrodzona wizja szczęścia w ujęciu
św. Tomasza z Akwinu

Promotor: Ks. dr hab. Tomasz Stępień, prof. UKSW

 

  

 

Mgr Krzysztof Gajkowski

zza pracę magisterską pt:

Idea miłości w myśli św. Tomasza z Akwinu
i Mieczysława Gogacza – analiza porównawcza

Ks. dr hab. Tomasz Stępień, prof. UKSW

 

  

 

Mgr Dariusz Łaszyca

zza pracę magisterską pt:

Encyklika „Aeterni patris” i jej filozoficzne, społeczne
oraz polityczne przyczyny i skutki

Promotor: prof. dr hab. Artur Andrzejuk

 

 

Mgr Mateusz Ulejczyk

zza pracę magisterską pt:

Status ontologiczny ciała uwielbionego według doktryny
Tomasza z Akwinu

Promotor: Ks. dr hab. Tomasz Stępień, prof. UKSW

 

  

 

Mgr Jacek Zakrzewski

zza pracę magisterską pt:

Etyka zawodowa pracownika ochrony - stan badań

Promotor: prof. dr hab. Artur Andrzejuk

 

     

  

Mgr Dorota Zapisek

zza pracę magisterską pt:

Problematyka woli jako intelektualnej władzy dążeniowej człowieka w tekstach św. Tomasza z Akwinu

Promotor: Dr hab. Artur Andrzejuk, prof. UKSW

 

 

Fotografie: Paweł Mierzejewski