Tadeusz Klimski jako prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (205-2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Klimskiemu jako prorektorowi podlegały sprawy rozwoju Uczelni, rekrutacja, promocja i kontakty międzynarodowe

 

Niestety, pomimo starań nie udało mi się uzyskać materiałów z Biura Rektorskiego UKSW na temat działalności rektorskiej prof. Tadeusza Klimskiego

 

Poniżej podajemy linki do wydarzeń, w których prof. Klimski brał udział jako prorektor UKSW, a w które zaangażowana była też nasza Katedra

 

 2006

22 KWIETNIA 2006

Promocja książki - GERTRUDA MIESZKÓWNA I JEJ MODLITEWNIK

26 KWIETNIA 2006

Sympozjum naukowe - POCZĄTKI NARODOWEGO PIŚMIENNICTWA W POLSCE: GERTRUDA MIESZKÓWNA (1025-1108) I JEJ MANUSKRYPT

26 MAJA 2006

Senat Akademicki UKSW na papieskiej Mszy św. w Warszawie

29 LISTOPADA 2006

Osiemdziesięciolecie urodzin Profesora Mieczysława Gogacza

 

 2007

26 kwietnia 2007 r.

Doktorat honorowy prof. Antoniego B. Stępnia

16 czerwca

II Zjazd Absolwentów ATK-UKSW

17 listopada 2007

Sympozjum naukowe: Polski tomizm egzystencjalny

Wręczenie nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza

 

2008

9 stycznia 2008

Sympozjum naukowe: Modlitewnik Gertrudy Mieszkówny w 900 rocznicę śmierci autorki

21 lutego 2008

Doktorat honoris causa UKSW pana prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

17 kwietnia 2008

Obrona doktorska Adama Królikowskiego

15 listopada 2008

II edycja Nagrody imienia Profesora Mieczysława Gogacza

 

 2009

16 kwietnia 2009

Publiczna obrona doktorska mgr Magdaleny Płotki

27 maja 2009

Sympozjum naukowe: FILOZOFIA I TEOLOGIA W "MODLITEWNIKU" GERTRUDY MIESZKÓWNY (XI WIEK)

10 czerwca 2009

Sprawozdanie z udziału prof. Artura Andrzejuka w konferencji pt. „Siły Zbrojne III Rzeczypospolitej z perspektywy dwudziestolecia”

18 września 2009

Podpisanie Umowy Patronackiej pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Zespołem Szkół Katolickich im. Św. Jadwigi w Tczewie

6 października 2009

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem
 Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie z siedzibą w Londynie

14 listopada 2009

Sprawozdanie z uroczystego wręczenia Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza
oraz sympozjum naukowego pt. „Tomizm konsekwentny” dedykowanego profesorowi Mieczysławowi Gogaczowi w 83 rocznicę urodzin

8 - 14 grudnia 2009

Wizyta delegacji UKSW w Londynie

9 grudnia 2009

WIZYTA W KATOLICKIM OŚRODKU WYDAWNICZYM I FUNDACJI VERITAS

11 grudnia 2009

Uroczystość siedemdziesięciolecia polskiego uniwersytetu na obczyźnie

oraz doktorat honoris causa ks. bpa prof. dra hab. Andrzeja F. Dziuby

12 grudnia 2009

Wykład prof. dra hab. Tadeusza Klimskiego w Instytucie Polskim Akcji Katolickiej Anglii i Walii

13 grudnia 2009

Msza św. dziękczynna za 70 lat działalności PUNO oraz w intencji zmarłych profesorów i studentów

16 grudnia 2009

Sprawozdanie z obrony doktorskiej Katarzyny Wasilewskiej-Zembrzuskiej"

 

 2010

29 kwietnia 2010

Nagroda im. ks. Idziego Radziszewskiego dla Antoniego B. Stępnia

10 maja 2010

Medale Ministra Obrony Narodowej "Za zasługi dla obronności" dla profesorów UKSW

30 maja 2010

Konferencja naukowa: Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza

11 czerwca 2010

Międzynarodowe sympozjum naukowe: Przyjaźń i polityka. Dedykowane pamięci Mariusza Handzlika (1965-2010)

23 czerwca 2010

Obrona doktorska Michała Zembrzuskiego

23 czerwca 2010

Obrona doktorska Bożeny Listkowskiej

22 września 2010

Sprawozdanie z XIV Festiwalu Nauki w Warszawie

20 listopada 2010

Sprawozdanie z uroczystego wręczenia Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza
oraz sympozjum naukowego pt. „Tomizm konsekwentny” dedykowanego profesorowi Mieczysławowi Gogaczowi w 84 rocznicę urodzin

 

 2011

19 listopada 2011

Sprawozdanie z uroczystego wręczenia Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza

oraz

Sympozjum naukowego pt. „Tomizm konsekwentny” dedykowanego profesorowi Mieczysławowi Gogaczowi w 85 rocznicę urodzin

8 grudnia 2011

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „W KRĘGU ŚREDNIOWIECZNEJ ANTROPOLOGII”

 

 2011

8 grudnia 2011

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „W KRĘGU ŚREDNIOWIECZNEJ ANTROPOLOGII”

19 listopada 2011

Sprawozdanie z uroczystego wręczenia Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza

oraz

Sympozjum naukowego pt. „Tomizm konsekwentny” dedykowanego profesorowi Mieczysławowi Gogaczowi w 85 rocznicę urodzin

 

 2012

 2 lutego 2012

Wizyta uczniów z Janowa Podlaskiego i Konstantynowa

15 czerwca 2012

W Wydawnictwie UKSW ukazała się książka, pt. "Filozofia i mistyka.
Wokół myśli Mieczysława Gogacza", zredagowana przez Izabellę Andrzejuk i Tadeusza Klimskiego

 17 listopada 2012

Sprawozdanie z uroczystego wręczenia szóstej edycji Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza Laureaci

 17 listopada 2012   

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Tomizm konsekwentny"oraz odznaczenia profesora Mieczysława Gogacza wyróżnieniem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Gratae Memoriae Signum Universitatis

30 listopada 2012  

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie"  

 

 2013

10 maja 2013

Prezentacja pierwszego numeru Rocznika Tomistycznego

16 maja 2013

Stan badań nad filozofią polską. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej prof. Wiktorowi Wąsikowi w 50. rocznicę śmierci

17 maja 2013

Sacrum i profanum w polityce. Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej w Warszawie